Dosis incrementadas – Antibióticos intravenosos

Dosis incrementadas antibióticos intravenosos | Tabla resumen
 • PI= Perfusión intermitente (30 minutos).
 • PE= Perfusión extendida (mínimo 3 horas)
Antibiótico F. renal
(FG ml/min)
Dosis estándar Dosis incrementada

Antibiótico F. renal
(FG ml/min)
Dosis
estándar
Dosis
incrementada
  Cefazolina
  >30
  1g/8h
  2g/8h
 • Cefazolina
  16-30
  1g/12h
  2g/12h
  <15
  1g/24h
  2g/24h
  Ceftazidima
  >50
  1g/8h
  2g/8h
 • Ceftazidima
  31-50
  1g/12h
  2g/12h
  16-30
  1g/24h
  2g/24h
  <15
  500mg/24h
  1g/24h
  Cefta/Avi
  >50
  N/A
  2,5g/8hPE
 • Cefta/Avi
  31-50
  N/A
  1,25g/8hPE
  16-30
  N/A
  0,94g/12hPE
  6-15
  N/A
  0,94g/24hPE
  <5
  N/A
  0,94g/48hPE
  Ceftriaxona
  N/A
  2g/24h
  2g/12h
  Ciprofloxacino
  >30
  400mg/12h
  400mg/8h
 • Ciprofloxacino
  15-30
  400/24h
  400/12h
  <15
  200/24h
  200/12h
  Meropenem
  >50
  1g/8hPI
  2g/8hPE
 • Meropenem
  25-50
  1g/12hPI
  2g/12hPE
  10-25
  500mg/12hPI
  1g/12hPE
  <10
  500mg/24hPI
  1g/24hPE
  Piper/Tazo
  >40
  4,5g/6hPI
  4,5g/8hPE
 • Piper/Tazo
  25-<40
  4,5g/8hPI
  4,5g/12hPE
  <20
  4,5g/12hPI
  3,375g/12hPE